Zámer predaja majetku - Zámer prenájmu pozemku


zámer č 1-2023 predaja maj osob zreťel.pdf

zámer č 2-2023 prenájmu maj osob zreť.pdf

zámer č 3-2023 prenájmu maj osob zreť.pdf


Dátum poslednej aktualizácie: 2023-03-24 19:16:23

Dátum vytvorenia: 2023-03-24 19:12:42

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Cakov


Obecný úrad

Cakov 73

980 42, Rimavská Seč

IČO: 00 318 647

E-mail: info@cakov.sk

Tel.: 047/559 21 01

Web: www.cakov.sk

Kalendár