VZN o odpade Cakov KO DSO - Komunálny Odpad


Prehlásenie komunálny odpad

Vzorec pre výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov 2020

Určenie vytriedenia a platenia poplatku za komunálne odpady 2021

Výpočet vytriedenia KO-Cakov.pdf

Ohlásenie o vzniku odpadu - Obec Cakov.pdf

Dodatok č 3 - 311901.pdf

Príloha k Dodatku č 3 - 311901.pdf

Zmluva o nájme plochy.pdf

Brantner dodatok č.3 k zmluve.pdf


Dátum poslednej aktualizácie: 2022-09-04 10:04:32

Dátum vytvorenia: 2021-11-16 11:29:15

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Cakov


Obecný úrad

Cakov 73

980 42, Rimavská Seč

IČO: 00 318 647

E-mail: info@cakov.sk

Tel.: 047/559 21 01

Web: www.cakov.sk

Kalendár