Prieskum trhu-Verejné obstarávanie-Uznesenia OZ


Obec Cakov Výzva

Výzva na predloženie ponuky- Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu

Návrh Zmluvy o Dielo - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu časť 1

Návrh Zmluvy o Dielo - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu časť 2

Projektová Dokumentácia - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu

Uznesenia OZ Cakov 1/2018

Priesku trhu Modernizácia OU

Výzva - Prieskum trhu - rekonštrukcia Obecného úradu

Výzva Prieskum trhu - Rekonštrukcia sociálnych bytov Cakov

Prieskum trhu - Výzva


Dátum poslednej aktualizácie: 2021-11-16 11:28:19

Dátum vytvorenia: 2021-11-16 11:28:19

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Cakov


Obecný úrad

Cakov 73

980 42, Rimavská Seč

IČO: 00 318 647

E-mail: info@cakov.sk

Tel.: 047/559 21 01

Web: www.cakov.sk

Kalendár