História


Stredoveká obec Cakov vystupuje po porvýkrát v archívnych dokumentoch od r. 1394, v skutočnosti je však oveľa staršia. Jej počiatky siahajú prinajmenšom do 13. storočia. V 14. storočí bola vo vlastníctve rodu Séčiovcov (Széchy), v 17. storočí patrila do komplexu majetkov Muránskeho hradného panstva. Počas tureckých vojen bola obec dvakrát spustošená, neskôr však opätovne dosídlená. Obyvateľstvo sa zaoberalo predovšetkým poľnohospodárstvom.


Dátum poslednej aktualizácie: 2021-11-16 09:34:04

Dátum vytvorenia: 2021-11-16 09:34:04

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Cakov


Obecný úrad

Cakov 73

980 42, Rimavská Seč

IČO: 00 318 647

E-mail: info@cakov.sk

Tel.: 047/559 21 01

Web: www.cakov.sk

Kalendár