Rozvod vody pre MRK v obci Cakov


Informovanie verejnosti - Rozvod vody pre MRK v obci Cakov.pdf

Zmluva o dielo rozpočet.pdf

Zmluva o budúcej zmluvy StVPS - Obec Cakov.pdf

Zmluva č. 0455_2023.pdf

Plagát - rozvod vody.jpg

Dátum poslednej aktualizácie: 2024-02-13 15:38:02

Dátum vytvorenia: 2021-11-16 11:03:13

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Cakov


Obecný úrad

Cakov 73

980 42, Rimavská Seč

IČO: 00 318 647

E-mail: info@cakov.sk

Tel.: 047/559 21 01

Web: www.cakov.sk

Kalendár