Dohody UPSVaR-Obec Cakov


Dohoda č. 20/31/012/148

Dohoda č. 20/31/010/10

Dohoda č.22 31 010 49.pdf

UPSVaR - Obec Cakov Dohoda 22 31 012 98.pdf

Dohoda UPSVaR - Podpora udržania pracovných návykov - PUPN (1).pdf

Dohoda UPSVaR - opatrenie č.2 Aktivácia a zaškolenie ZUoZ (1).pdf

Dohoda UPSVaR - Aktivita č.1 - Podpora ZUoZ k uplatneniu sa na trhu práce (1).pdf


Dátum poslednej aktualizácie: 2023-05-07 20:06:57

Dátum vytvorenia: 2021-11-16 10:46:57

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Cakov


Obecný úrad

Cakov 73

980 42, Rimavská Seč

IČO: 00 318 647

E-mail: info@cakov.sk

Tel.: 047/559 21 01

Web: www.cakov.sk

Kalendár