Voľby do Európskeho parlamentu 2019


Informácia pre voliča - Voľby do EP SR 2019

Tájékoztatás a választópolgárok részére EPV 2019

Žiadosť občana o zapísanie do zoznamu voličov

Voľby EU 2019 menovanie zapisovateľa

Voľby EU 2019 doručovanie písomnosti

Voľby EU 2019 vymenovanie za organizačnú technickú prípravu


Dátum poslednej aktualizácie: 2021-11-16 09:58:53

Dátum vytvorenia: 2021-11-16 09:58:53

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Cakov


Obecný úrad

Cakov 73

980 42, Rimavská Seč

IČO: 00 318 647

E-mail: info@cakov.sk

Tel.: 047/559 21 01

Web: www.cakov.sk

Kalendár