Materská škola Cakov - Zmluvy - Informačný letákNázov zmluvy
Zverejnené dňa

Úverová Zmluva

SZRB-Obec Cakov

Dohoda k blankozmenke

14.05.2021

 

14.05.2021

Dodatok č. D02_SEP-IMRK2-2017-001884
20.11.2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku ZM_SEP-IMRK2-2017-001884
08.01.2018
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
27.08.2018
číslo zmluvy - D01_SEP-IMRK2-2017-001884

Plagát o realizácie projektu
11.09.2018
Opis projektu - Materská škola Cakov
12.09.2018
Zmluva o dielo Materska skola Cakov
10.6.2019
Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č.312573-2019
03.02.2020
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.312573-2019
03.02.2020
Úverová zmluva č.312573-2019
03.02.2020
Źiadosť o zriadenie bežného účtu na vyplatenie podpory (dotačný účet)
03.02.2020
Dodatok č.1 Zmluva o dielo - Materská škola Cakov
26.02.2020
Oznámenie č.5 o zmene projektu
04.05.2020
Informácia o projekte

Dodatok č.03 DO_SEP-IMRK2-2017-001884  02.06.2021


Webstranka_Plagat MS Cakov.pdf

Kolaudačné rozhodnutie MŚ Cakov.pdfDátum poslednej aktualizácie: 2022-02-08 09:27:46

Dátum vytvorenia: 2021-11-16 10:15:27

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Cakov


Obecný úrad

Cakov 73

980 42, Rimavská Seč

IČO: 00 318 647

E-mail: info@cakov.sk

Tel.: 047/559 21 01

Web: www.cakov.sk

Kalendár