Právne predpisy v maďarskom jazyku - Jogszabályok magyar nyelven


Informácia o možnosti používania jazyka národnosnej menšiny

Právne predpisy v maďarskom jazyku - Jogszabályok magyar nyelven

https://www.slov-lex.sk/madarsky-jazyk

Dátum poslednej aktualizácie: 2023-06-15 18:57:47

Dátum vytvorenia: 2021-11-16 10:32:56

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Cakov


Obecný úrad

Cakov 73

980 42, Rimavská Seč

IČO: 00 318 647

E-mail: info@cakov.sk

Tel.: 047/559 21 01

Web: www.cakov.sk

Kalendár