Výberové Konanie na funkciu hlavného kontrolóra 2


Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Cakov

Predlžuje sa lehota na výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Cakov

Výberové konanie na funkcie hlavného kontrolóra Obce Cakov 2019


Dátum poslednej aktualizácie: 2022-07-25 16:06:42

Dátum vytvorenia: 2021-11-16 09:49:02

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Cakov


Obecný úrad

Cakov 73

980 42, Rimavská Seč

IČO: 00 318 647

E-mail: info@cakov.sk

Tel.: 047/559 21 01

Web: www.cakov.sk

Kalendár