Symboly obce


Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce.

Erb obce Cakov má podobu:
v červenom štíte pod zlatým dvojitým jarmom so striebornými krajnicami a strieborným ľavošikmým skloneným rýľom so zlatou rukoväťou na zelenej pažiti zlatý pluh s kolieskami a striebornými radlicami.


Vlajka obce Cakov pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej (1/9), žltej (1/7), bielej (1/7),červenej (3/9), žltej (1/9), bielej (1/9) a zelenej (1/9). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.


Pečať obce Cakov je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC CAKOV. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.


Dátum poslednej aktualizácie: 2021-11-16 09:35:59

Dátum vytvorenia: 2021-11-16 09:35:59

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Cakov


Obecný úrad

Cakov 73

980 42, Rimavská Seč

IČO: 00 318 647

E-mail: info@cakov.sk

Tel.: 047/559 21 01

Web: www.cakov.sk

Kalendár