Miestna Občianska Poriadková Služba Cakov


Miestna Občianska Poriadková Služba Cakov - Výberové konanie

Propagácia MOPS Cakov

Publicita projektu MOPS - Informačná tabuľa

Pracovná činnosť spoločné testovanie COVID 19 MOPS Cakov

Publicita Projektu MOPS Cakov

Pracovná činnosť MOPS Cakov


Dátum poslednej aktualizácie: 2021-11-16 10:28:28

Dátum vytvorenia: 2021-11-16 10:28:28

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Cakov


Obecný úrad

Cakov 73

980 42, Rimavská Seč

IČO: 00 318 647

E-mail: info@cakov.sk

Tel.: 047/559 21 01

Web: www.cakov.sk

Kalendár