Návrh VZN


Návrh VZN 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku a KO

Návrh VZN 4/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa

Návrh VZN 5/2020 Dotácia ŚKD - Cakov

Uznesenia - zápisnica VZN 2021 Cakov - zverejnené 16.12.2020

VZN 3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku a KO-zverejnené 16.12.2020

VZN 4/2020 Dotácia ŚKD - Cakov zverejnené 16.12.2020

VZN 5/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa - zverejnené 16.12.2020

Návrh VZN č 2-2021 zápis detí do zš.pdf

Návrh VZN 3-2021 o financovaní ŠKD.pdf

Návrh VZN č 4-2021 o zriadení spoločného školského obvod.pdf

Návrh VZN č 5-2021o miest daniach Cakov.pdf
Dátum poslednej aktualizácie: 2021-11-30 09:45:59

Dátum vytvorenia: 2021-11-16 10:45:38

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Cakov


Obecný úrad

Cakov 73

980 42, Rimavská Seč

IČO: 00 318 647

E-mail: info@cakov.sk

Tel.: 047/559 21 01

Web: www.cakov.sk

Kalendár